top of page

Tachartasan

Tha sinn a' feitheamh ri ceann-là fosglaidh
mus cuir sinn an clàr-àma an àirde

bottom of page