top of page
Inside ATC.jpg

Ionad Dualchais
agus Cafaidh Coimhearsnachd

Gaelic Cultural Centre and Community Café
Our crowdfunder is still open!

Tha an Crowdfunder fhathast fosgailte!

Click here for our

WhatsApp Image 2023-05-10 at 14.43.19.jpeg

Bùth agus cafaidh

Thig a-steach chun teine! Tha am bùth làn leabraichean, ealain, agus prèasantan - a h-uile càil ann an Gàidhlig agus às na h-Eileanan. Tha cafaidh am broinn a' bhùth cuideachd, le teatha, cofaidh, ceapairean, gus fuine Albannach.

Gheibh thu deoch theth 10% nas saoire ma chuireas tu òrdugh a-steach ann an Gàidhlig. Na gabh dragh ged-tà, cuidichidh sinn thu agus tha sinn làn foighidinn!

Copan teatha: £2.80
Copan cofaidh: £3.90

Fuine: £3.50

Ceapaire: £3.90

Highland Cattle

Tha sinn fhathast a' togail an làraich-lìn

Chan eil an làraich-lìn deiseil

a' coimhead às dèidh an eilein

Tha sinn a' coimhead às dèidh àrainneachd an eilein

Far am faodadh sinn, 's ann às an eilean fhèin a bhios a h-uile càil a tha ri rèic anns an ionad

Latte Art

Tachartasan Gàidhlig

Tha tachartasan againn gach uile latha:

Club Obair Dhachaigh (Diluain aig 4f)

Cèilidh Feasgair (Dimàirt aig 2f)

Cearcallan còmhraidh (Diciadain-Disathairne 12f)Tha tachartasan eile againn cuideachd, mar Oidhche Bàrdachd agus Club Geamaichean Bùird uair dhen mhìos. Thoir sùil air na meadhanan sòisealta againn gus tuilleadh fiosrachaidh fhaighinn:
Facebook

Gift Bow_edited.jpg

Scrabble Gàidhlig

ANNS A' BHEART!

man and woman stood at a desk with paper on it_edited.jpg

Leabhar bàrdachd

ANNS A' BHEART!

Dè do bheachd?

Thanks for submitting!

bottom of page